Meet The Reblocking Teams

A group of 45 community members of Mtshini Wam are employed by the Extended Public Works Program of the City of Cape Town to complete the reblocking. The group is divided into 5 teams including the demolition team, cleaning team, compacting team, building team and technical team. Each group is responsible for specific tasks to ensure all parts of reblocking are executed properly.

The Demolition Team:

Demolition Team: Nokuzola Klaas, Melikhaya Klaas, Lunga Sikhephu, Mzingisi Mbana, Abongile Mhluzana, Maliviwe Wayi, Bongani Nombewu, Asanda Booi

 Team Supervisor:

Nokuzola (Nokwezi) Klaas

Team Leader:

Melikhaya Klaas

 

 

 

 

 

 

 

The Cleaning Team:

Team Supervisor:

Cleaning Team: Nonceba Vaphi, Philisande Mvubu, Noncedo Mabhentsela, Nomaphelo Faca, Ntombifikile Hesewu, Yandiswa Yekelo, Lulama Kaite, No-Andile Wayi, Sandisiwe Lidziya, Busiswa Ntuli, Siphokazi Matshini

Nonceba Nancy Vphi

 

 

Team Leader:

Philasande Myubu

 

 

 

 

 

 

 

The Compacting Team:

Compacting Team: Luthando Klaas, Siyamcela Hlazo, Sorali Nothemba, Msombomvu Ngozi, Sidwell Lize, Ntabenkomo Nomanesi, Gqibela Kumbulani, Noncedo Namba, Abongile Londile, Sithembiso Faca, Thembalethu Vaphi, Lungile Sizani, Phamela Mawela

Team Supervisor:

Siyamcela Hlazo

 

 

 

 

 

 

Team Leader:

Luthando (Roots) Klaas

 

 

 

 

 

 

 

The Building Team:

Building Team: Mziwekhaya Nozambile, Luthando Mqikela, Sibusiso Rasmeni, Yandiswa Siphika, Yolokazi Ntsomi, Mcebisi Thiwani, Nondiboleke Mbungezeli, Lunga Zwebi, Ncwadi Sisiwe Feni, Lungisa Nzolokohla, Bongani Londile, Sibusiso Mathambo, Ncedisa Mbozi

Team Supervisor:

Mziwekhaya Nozombile

 

 

 

 

Roofing Team Leader:

Sibusiso Rasmeni

 

 

 

 

 

 

 

Siding Team Leader:

Luthando (Harmen) Mqikena

 

 

 

 

 

 

 

 

The Technical Team:

Read the Profiles of the Reblocking Team Leaders and Supervisors, as well as the Gardening and Carpentry Team Leaders.